I have my words and I have my expression – Adrian ‘Diff’ Van Wyk

Boipelo Mokgothu   

 

AMAZINK – Through a “rap battle” to former prime minister DF Malan, the award-winning performance poet and writer, Adrian ‘Diff’ van Wyk, managed to make some audience members shift uncomfortably in their seats while others were left to ponder his message.

Adrian Van Wyk. Picture taken by Courtney Koopman
PHOTO: Courtney Koopman

Continue reading “I have my words and I have my expression – Adrian ‘Diff’ Van Wyk”

US-koor wil ‘musiek dien’

Anina Visser

Met hul optrede tydens die Woordfees, getiteld: Prelude tot Pyn: Skaduwees en Vlerke, bewys die Stellenbosch Universiteitskoor weer waarom hul wêreldberoemd is. LIP met die koor se dirigent van die afgelope 13 jaar, André Van der Merwe, gesels.

US koor
FOTO: Edo Photography 2015

Continue reading “US-koor wil ‘musiek dien’”